Otvoren Klub za zapošljavanje Roma u gradskoj opštini Crveni Krst

20. Februar 2020.

Kako bi pripadnicima romske zajednice koji žive na teritoriji gradske opštine Crveni Krst u Nišu pomogli da se integrišu i nađu mesto na tržištu rada, otvoren je Klub za zapošljavanje Roma. Klub je otvoren u prostorijama GO Crveni Krst, a u okviru predviđenih aktivnosti biće organizovane obuke i pružena podrška Romima da osnuju zadrugu sa održivom poslovnom idejom.

„Imamo preko 3.000 Roma u našoj opštini i treba da što više pažnje posvećujemo pažnju ovoj populaciji. Ovim je plan da poboljšamo socio-ekonomsku situaciju bar 50 porodica, odnosno oko 200 ljudi“, izjavio je Miroslav Milutinović, predsednik gradske opštine Crveni Krst. 

Iako hronična i velika nezaposlenost pogađa sve segmente društva, stopa nezaposlenosti Roma četvorostruka je u poređenju sa ukupnim stanovništvom, naglasila je Ivana Miljanović, menadžerka projekta.

„70 odsto Roma nikada nisu bili zaposleni zvanično, čemu doprinosi zapošljavanje Roma koje je neformalno, poslovi sa skraćenim radnim vremenom, pasivnost i zavisnost od korišćenja socijalne pomoći u kombinaciji sa radom u neformalnoj ekonomiji. Sve to smanjuje motivaciju Roma da se aktiviraju na tržištu rada. Svemu tome treba dodati i predrasude i stereotipe i stigme prema Romima“, izjavila je Miljanovićeva. 

Glavni zadatak Kluba biće stalna potraga za najboljim opcijama na tržištu koje mogu omogućiti privremeno ili stalno zaposlenje Roma, a namenjen je radno sposobnim Romima starosti od 15 do 64 godine.

Tokom leta biće organizovane specijalizovane obuke i formirana zadruga, za čije osnivanje će biti potrebno najmanje pet nezaposlenih Roma. Zadruga će imati održivu poslovnu ideju koju će podržati Gradska opština, a članove redovno angažovati u pogledu održavanja javnog prostora u opštini. 

Klub za zapošljavanje Roma otvoren je u okviru istoimenog projekta koji finansira Evropska unija u okviru grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma'', koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Ukupna vrednost projekta je oko 66.000 evra.