O projektu

section-cover
Opšti cilj programa je podrška tekućem procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenje prioritetnih strateških mera u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. do 2025. godine.

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma" finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Program ima za cilj unapređenje i osnaživanje lokalnih zajednica za uključivanje Roma. 

Kako bi se postigli održivi rezultati, Programski tim blisko sarađuje sa odgovarajućim resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama i romskim civilnim društvom, u cilju ostvarivanja uspešne saradnje na lokalnom nivou.

Uspostavljanje/unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama

Cilj je pružanje sveobuhvatne podrške JLS u unapređenju/razvoju LAP za inkluziju Roma, uspostavljanju i funkcionisanju multisektorskog radnog tela i mobilnih timova za inkluziju Roma. Pored toga, biće pružene obuke, razmena najboljih praksi i savetodavna podrška svim lokalnim samoupravama sa romskom populacijom.

Podrška implementaciji lokalnih mera za inkluziju Roma (grant šema)

Cilj je pružanje finansijske podrške na lokalnom nivou kroz grant šemu u cilju rešavanja prioritetnih pitanja na lokalnom nivou, identifikovanih u skladu sa politikama inkluzije Roma, LAP i/ili drugim lokalnim, strateškim/akcionim planskim dokumentima koji osiguravaju delotvorno sprovođenje grant šeme.

Podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja

Cilj je da pruži dalju podršku lokalnim samoupravama u oblastima prostorne regulacije neformalnih naselja i poboljšanju uslova života romske zajednice. Predviđene aktivnosti u okviru ove komponente pokrenuće  izradu urbanističkih planova, projektno-tehničke dokumentacije kao i implementaciju regulatornog okvira za održivo stanovanje romskih zajednica u odabranim opštinama.


Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
  • Društveno uključivanje
EuropeAid referenca
IPA 2016 2017/390-303
Komponente
  • Uspostavljanje/unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama
  • Podrška implementaciji lokalnih mera za inkluziju Roma (grant šema)
  • Podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja
Grad / Region
Beograd-Srbija
EU donacija
4.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 19 - Socijalna politika i zapošljavanje
Vreme implementacije
Decembar 2017. - Decembar 2020.
Korisnik
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Implementiran od strane
Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)