Kontakt

EU za inkluziju Roma

Makedonska 22

11000 Beograd

Telefon: +381 11 3223 446

E-mail: IPA2016@skgo.org, secretariat@skgo.org

map