Izrada dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u romskim naseljima Vranjske Banje

28. Septembar 2020.

U okviru Programa ,,Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma'', Grad Vranje potpisao je Ugovor o saradnji i finansiranju izrade projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u romskim naseljima Vranjske Banje. Ugovor između Grada Vranja i SKGO podrazumeva da troškove izrade Projektno - tehničke dokumentacije snosi davalac sredstava – SKGO i to u maksimalnom iznosu od 1.050.000,00 dinara bez PDV –a.

Program finansira Evropska unija iz sredstava IPA II 2016, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Po rečima gradskog većnika Dejana Ivanovića, na ovaj način nastavlja se saradnja sa EU u okviru podrške inkluziji Roma, kako bi se poboljšali uslovi života na svim poljima.