Podrška ozakonjenju objekata u romskim podstandardnim naseljima

6. Mart 2020.

Kvalitet stanovanja pripadnika romske populacije, kao i pravna nesigurnost koju prouzrokuje vlasništvo nad nelegalizovanim stambenim objektima, razlozi su zašto Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Komitet pravnika za ljudska prava (Yukom) pružaju podršku u ozakonjenju objekata u romskim podstandardnim naseljima u 10 jedinica lokalne samouprave (JLS). Usluga će biti pružana do 31. oktobra 2020. godine, a organizovana je u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi SKGO.

Navedena podrška podrazumeva pravnu, tehničku i logističku asistenciju nadležnim organima JLS koji se bave procesima ozakonjenja sa jedne strane i romskoj zajednici sa druge, a dostupna je u Leskovcu, Pirotu, Aleksincu, Vršcu, Požarevcu, Surdulici, Mladenovcu, Somboru, Paraćinu i Lebanu.

Prvi cilj ove aktivnosti je mapiranje problema u oblasti ozakonjenja i uskih grla u sistemu, koja se često javljaju tokom postupka, kao i dobrih praksi koje opštine imaju kako bi se ozakonjenje što efikasnije sprovelo u delo.

Drugi  cilj se odnosi na pospešivanje inkluzije Roma u Srbiji, kroz unapređenje uslova stanovanja pružanjem direktne podrške romskoj populaciji u procesu ozakonjenja stambenih objekata.

Aktivnosti predviđene projektom su:

·         Analiza arhiva zahteva za ozakonjenje;

·         Izrada ''Izveštaja“ sa preporukama;

·         Izrada lokalnih akcionih planova;

·         Organizacija tribina u romskim naseljima;

·         Realizacija obuke za saradnike zaposlene u JLS;

·         Pružanje direktne podrške romskoj populaciji u postupcima ozakonjenja.